Boliglinks

Skal du videre med dine eller jeres overvejelser om boligskift, bofællesskabs-projekt mv., har vi samlet en række gode links til boligeksperter og -rådgivere

 
Byggecentrum 

Byggecentrum er informationscenter for hele den danske byggebranche og stiller viden og værktøjer til rådighed for byggebranchen og er den centrale formidlende instans af information mellem myndigheder, projekterende, udførende, leverandører, bygherrer og private forbrugere.

Byggecentrum, Lautrupvej 1B, 2750 Ballerup. Telefon: 70 12 06 00

 

Website: www.byggecentrum.dk

 

Bolius

Bolius, Boligejernes Videncenter er et fremragende og meget systematisk  internetportal, der retter sig til private, der vil bygge nyt og bygge om. Bolius, Lautrupvang 1, 2750 Ballerup. Telefon: 70 23 63 13

 

Website: www.bolius.dk

 

Boligejer

Boligejer er også en internetportal, der udvikles af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Her kan hentes præcise informationer og råd om køb og salg af bolig trin for trin samt om byggeri. Aftaler med håndværkere, bygningsreglementer og –tilladelser og råd om, hvordan du passer på dit hus.

 

Website: www.boligejer.dk

 

Boligorganisationer 

Her kan I få hjælp til projektudvikling, bygherrerådgivning, boligbyggeri, ejendomsadministration samt drift og vedligeholdelse:

 

KAB
KAB rådgiver kommuner, boligorganisationer og grupper af seniorer, der ønsker at etablere seniorbofællesskaber. KAB kan tilbyde at stå for hele forløbet, når der skal etableres et seniorbofællesskab i dialog med de kommende beboere. De enkelte ydelser kan også købes enkeltvis. Vester Voldgade 17, 1552 København V. Telefon: 33 63 10 00

 

Website: www.kab-bolig.dk

 

Kuben

I Kuben Management kan I få hjælp til projektudvikling, bygherrerådgivning, (økonomisk, juridisk, teknisk) og konsulentbistand i forbindelse med:

  • Nybyggeri
  • Boligforbedringer
  • Om- og tilbygninger

Website: www.kuben.dk

  

Domea

Domea har stor erfaring med opførelse og renovering af almene familieboliger , seniorboliger, bofællesskaber og ældreboliger. Domea har hovedkontor i København og har 9 regionskontorer rundt omkring i Danmark. Borgergade 1, 1300 København K. Telefon: 76 64 64 64

 

Website: www.domea.dk

Boligforeningen 3B 

De opfører og administrerer bofællesskaber med stor brugerinvolvering i processen. Både til seniorer alene og til seniorer, unge og børnefamilier sammen.

 

Har udviklet færdige råhuse til bofællesskaber og et tilvalgskatalog, hvor beboerne kan vælge husets ”indmad” efter smag og pengepung. En glimrende idé, som uden tvivl vil brede sig. Boligforeningen 3B, Kronprinsessegade 14, 1306 København K. Telefon 70 20 76 00.

 

Website: www.3b.dk

 

Lejerbo

Almen boligorganisation, som bygger seniorfællesskaber - også som opgangsbofællesskaber. Byggede det første seniorfællesskab i Danmark, opgangsbofællesskabet Mjølnerparken på Nørrebro i København.

 

Lejerbo kan:

  • Yde rådgivning i alle faser
  • Skabe boligmiljøer, som er tidssvarende, fremtidssikrede og fleksible for seniorer som søger tryghed og udfordringer

Lejerbo, Gl. Køge landevej 26, 2500 Valby. Telefon: 70 12 13 10

 

Website: www.lejerbo.dk  

 

OK-Fonden 

Har været med til at etablere og er administrator for en række seniorbofællesskaber. Driver desuden plejehjem og -centre. OK-Fonden, Frederiksberg Allé 104, 1., 1820 Frederiksberg C. Telefon: 33 85 45 00

 

Website:        www.ok-fonden.dk

 

Planlægningsgruppen for seniorboliger

Drives af en arkitekt som et totalkoncept  sælger dit gamle hus og tegner og bygger nye seniorboliger på andels- eller ejerbasis.  Virker især i Østjylland. 

 

Website: www.planlaegningsgruppen.dk

 

Private byggefirmaer

Disse firmaer har erfaring i at bygge seniorboliger og bofællesskaber:

 

JYDSKE BOLIG A/S

Står bag flere spændende byggerier bl.a. i tilknytning til eksisterende højskoler. For eksempel seniorbofællesskabet ved Askov Højskole.

Jernbanegade 2, 6000 Kolding. Telefon: 75 54 02 10

Website: www. jyskebolig.dk 

 

LIND OG RISØR A/S

Arkitekt- og byggefirma, som satser på individuelt byggeri og med stor viden om ”intelligente” installationer i hjemmet.

Lind & Risør A/S, Erik Husfeldts Vej 9, 2630  Tåstrup.Telefon: 43 32 20 00.

Website: www.lr-hus.dk

 

ROKKEDAL-SENIORBYG

Udvikler og bygger seniorboliger, ollekoller og bofællesskaber som andelsboliger og ejerboliger.

Jernbanegade 27, 4690 Haslev. Telefon 56 31 44 64.

Website: www.rokkedahl.dk

 

Rådgivning m.m.

 

ARKITEKTHJÆLPEN

Uafhængig organisation, der formidler kontakt til 250 arkitektfirmaer på landsplan.

 

For 8.200 kr. inkl. moms (2011-pris), kan du få et idéoplæg til ombygning af dit hus og et økonomisk overslag over, hvad en ombygning vil koste.

Arkitekthjælpen, Batholinsgade 5  3th, 1356 København K. Telefon: 33 13 64 60

Website: www.arkitekthjaelpen.dk

 

FORENINGEN FOR BÆREDYGTIGE BOFÆLLESSKABER

Konsulentfirma, der afholder studiekredse og rådgiver om seniorbofællesskaber. 

BOF, Skottenborg 12-14, 800 Viborg, Telefon: 70 27 78 21

Website: www.bof-radgivning.dk

 

Vedtægter i bofællesskaber

Advokat Carsten Ringgaard

Østbanegade 55, 2100 København Ø. Telefon: 35 44 70 23                                                                    

 

Boligrådgivninger:

 

BOLIGRÅDGIVNING FOR SENIORER 

Dalgas Avenue 35, 8000 Århus C. Telefon 86 27 00 67.

Website: www.boligseniorer.dk

 

BOLIGVEJLEDNING FOR SENIORER I HERNING

Boligrådgivningen er et gratis tilbud til alle over 50 år. De rådgiver bredt om boligforhold og tager initiativ til byggeri af andelsboliger og bofællesskaber. Forhandler med kommunen.

Codanhus, Fredensgade 14, 7400 Herning. Telefon 97 21 30 90.

Website: www.seniorbolig-herning.dk

 

Mærkeordninger:

 

LANDSBYGGEFONDEN 

Landsbyggefonden registrerer løbende almene boligers tilgængelighed for handicappede.

Website: www.lbf.dk

 

GOD ADGANG 

Her kan du finde en oversigt over virksomheder, der er med i Mærkeordningen

 

Website: www.godadgang.dk

Ældre SagenNørregade 491165 København KTlf.: 3396 8686